CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AE – AELAND
Email: aeland.com.vn@gmail.com  website: duannamankhanh.com.vn.

Add : TT150  ô 06 – Khu đô thị Nam An Khánh
Điện thoại: 0974.944.615